بخشدارمركزي ميبد :

در11 روستا ازتوابع بخش مركزي ميبد انتخابات شوراي روستا برگزارمي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : درراستاي برگزاري چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي روستا براساس ماده 33 اصلاحيه قانون انتخابات شوراهاي اسلاي كشور، اعضاي هئيت اجرايي انتخابات شوراهاي روستا درميبد تعيين شدند.
بخشدارمركزي ميبد :


قاسمي بخشدارمركزي ميبد دراين جلسه با اشاره به اهميت موضوع انتخابات و تبيين نقش شوراهاي اسلامي روستا درعمران وآباداني وحل مشكلات روستا گفت : معتمدين تعيين شده با رعايت بي طرفي بايد نهايت تلاش خود را بر اساس مقررات  درجهت شركت به موقع درجلسات انجام دهند .
محمد حسن قاسمي گفت : با توجه به مصوبه دولت ،‌انتخابات دربفروئيه به صورت شهري برگزارمي شود وروستاهاي اشنيزبالا وآبشوره ، جهان آباد وبدرآباد كه قبلا فاقد شوراي اسلامي بودند با توجه به سرشماري سال 90 وافزايش جمعيت بالاي 20 خانوار انتخابات شورا دراين روستاها نيزبرگزارمي شود.
وي افزود : نهايتا در11 روستا ازتوابع بخش مركزي ميبد انتخابات شوراي روستا برگزارمي شود .
بخشدارمركزي ميبد همچنين با بيان اينكه اعضاي شوراي روستاي مزرعه بيده از3 نفره به 5 نفره افزايش مي بايد تصريح كرد : به اين ترتيب 9 روستا شوراي 3 نفره و 2 روستا شوراي 5 نفره خواهيم داشت .
ياد آور مي شود ثبت نام درانتخابات شوراي روستا ازبيست وششم فروردين همزمان با سراسركشوردرميبد آغازشده است وتا يازدهم ارديبهشت ماه ادامه دارد وداوطلبين مي توانند جهت ثبت نام به دفاترپيشخوان دولت ويا به سايت فرمانداري ميبد مراجعه كنند .
آدرس کوتاه :