در ايام عيد فرهنگ ديني را اشاعه دهيم

در ايام عيد فرهنگ ديني را اشاعه دهيم


امام جمعه موقت شهرستان در جلسه ستاد تسهيلات نوروزي كه در فرمانداري ميبد تشكيل شد بر خورد خوب با مسافرين نوروزي را توصيه كرد و گفت:
در ايام عيد فرهنگ ديني را اشاعه دهيم

اخلاق نيكو و پذيرايي به سنت پيامبر و ائمه با عث اشاعه فرهنگ ديني مي شود . محمد اعرافي افزود تمامي آثار تاريخي بايد به مسافرين معرفي شود و امر راهنمايي نبايد مغفول واقع گردد .

فرماندار ميبد در اين نشست خواستار توجه به مسائل مسافرين و شهر شد و توصيه كرد مسائل جزئي نبايد چشم پوشي شود . وي افزود گاهي برخي مشكلات شهر با كمترين هزينه و ساده ترين روش قابل حل است ، عدم توجه به اين آنها باعث بروز ناهنجاري و نارضايتي مسافرين مي گردد .

در پايان اعضاي ستاد به بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگي ارائه خدمات به مسافرين نوروزي پرداختند .

لازم به ذكر است در عيد سال گذشته از اماكن تاريخي شهرستان 356090 بازديد صورت گرفته است .

آدرس کوتاه :