درآستانه سال تحصيلي جديد برخط كشي عابرين پياده درسطح شهرتاكيد شد

درآستانه سال تحصيلي جديد برخط كشي عابرين پياده درسطح شهرتاكيد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه شوراي ترافيك با حضورمحمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد واعضاي اين شورا درفرمانداري ميبد تشكيل شد هدايي معاون فرماندارميبد دراين جلسه با اشاره به شروع سال تحصيلي جديد برخط كشي محل عبورعابرين پياده به ويژه در مقابل مدارس تاكيد كرد
درآستانه سال تحصيلي جديد برخط كشي عابرين پياده درسطح شهرتاكيد شد

حل مشكل اياب وذهاب دانشجويان ازدانشگاه به سطح شهرتوسط سازمان حمل ونقل شهري ، جلوگيري ازكاهش عرض پياده روها با ايجاد پاركينگ هاي حاشيه اي ازسوي شهرداري ، رسيدگي به درخواست هاي موسسات تاكسي تلفني ها مبني برافزايش ظرفيت تعداد تاكسي ها و اولويت بندي طرحهاي ترافيكي وتاكيد شوراي ترافيك برتسريع دراجراي آن ازمسائلي بود كه دراين جلسه درخصوص آن بحث وتصميم گيري شد

آدرس کوتاه :