معاون فرماندارميبد

خواستارتامين نيروي كنترلي راهنمايي ورانندگي درشهرستان ميبد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه شوراي ترافيك شهرستان ميبد با حضور معاون فرماندار تشكيل شد
معاون فرماندارميبد

عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد در اين جلسه با بيان اينكه شهرستان ميبد ازلحاظ جمعيتي بعد ازمركزاستان پرچمعيت ترين شهراستان به شمارمي رودتصريح كرد : شهري با اين عرصه جمعيتي هرچه درزمينه فرهنگي ، اصلاح هندسي ، ايجاد مدرسه ترافيك ، ساماندهي تقاطع ها وحذف موانع ترافيكي كارشود پليس راهنمايي ورانندگي به دليل كمبود نيروي كنترلي پاسخگوي مسائل ومشكلات شهرستان نيست

وي تصريح كرد : درشهرستان ميبد نيروي كافي براي مديرت وكنترل ترافيك و تخلفات واعمال قانون وجود ندارد
فلاح افزود : براي مديريت ترافيك وكنترل تخلفات شهرستان نيازبه نيروي متعهد وكافي وجود دارد كه انتظارمي رود شوراي حمل ونقل وترافيك استان با تامين نيروي لازم مسئولين شهرستان را دراين راستا ياري دهند
حذف موتورسوارهاي مدارس ازاول مهرماه ، اجراي طرح يك طرفه كردن خيابان امام وساماندهي خط سنتو ازمباحث اصلي اين جلسه بود
آدرس کوتاه :