فرماندارميبد

خواستارتامين زيرساخت هاي سرمايه گذاري درميبد شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي كه با حضورمديرعامل شركت برق منطقه اي استان وفرماندارميبد برگزارشد رجايي فرماندارميبد ضمن قدرداني ازفعاليت هاي اين شركت درتامين برق مورد نيازشهرستان ميبد ، خواستارتامين زيرساخت هاي سرمايه گذاري ازسوي دستگاههاي متولي به ويژه شركت برق منطقه اي درميبد شد وافزود : اميدواريم اين شركت با توجه به توسعه صنعتي شهرستان ميبد تدابيرلازم را درجهت تامين زيرساخت هاي انرژي الكتريكي وبرق درشهرستان به كاربگيرد
فرماندارميبد

فرماندارميبد افزود : شهرستان ميبد به لحاظ صنعتي بودن و زمينه هاي سرمايه گذاري نيازمبرم به زيرساخت هاي برق ، آب و گازدارد كه انتظارداريم دستگاههاي متولي گامهاي موثررا دراين راستا بردارند

صباغ زادگان مديرعامل برق منطقه اي استان هم دراين جلسه ازبه بهره برداري رسيدن پست 63به 20 كيلوولت سيارميبد با ظرفيت 15 مگاولت آمپردرميبد خبرداد وافزود : با راه نصب اين پست مقدارباراضافي پست شهرك صنعتي جهان آباد هم رفع ميشود

آدرس کوتاه :