حماسه 22 خرداد بيمه طولاني و پايدار براي نظام اسلامي از شر شيطنت هاي استكبار جهاني است .

حماسه 22 خرداد بيمه طولاني و پايدار براي نظام اسلامي از شر شيطنت هاي استكبار جهاني است .


فرماندار ميبد در جلسه شوراي اداري كه امروز در محل فرمانداري ميبد برگزار شد گفت : حماسه 22 خرداد بيمه طولاني و پايدار براي نظام اسلامي از شر شيطنت هاي استكبار جهاني است .
حماسه 22 خرداد بيمه طولاني و پايدار براي نظام اسلامي از شر شيطنت هاي استكبار جهاني است .
 محمدرضا رجائي افزود : با مكانيزمهاي اتخاذ شده سالم ترين انتخابات برگزار گرديد . وي افزود كار بسيار بزرگي توسط مردم فهيم و هوشيار ايران انجام   شده است كه با اين گونه زير سوال بردنها باعث تلخ شدن اين حماسه بزرگ به كام ملت مي شوند .
رجائي گفت انتظار مي رفت كانديداها براي حفظ خدمات برجسته خود به قانون پايبند باشند و به شعار هاي خود در مورد قانون گرايي التزام داشته باشند و اعتراضات خود را از مسيرهاي قانوني پيگيري مي كردند نه اين كه آن را به خيابانها بكشند و امنيت كه يك نعمت بزرگ الهي و مهم ترين نياز يك جامعه است را از بين ببرند .
وي باز شماري ده درصد از صندوقها را نشانگر توجه نظام به اعتراضات قانوني دانست .وي ادامه داد سخنراني رهبر نظام مقدس جمهوري اسلامي در نماز جمعه تهران مي بايست فصل الخطاب باشد و پايان همه اعتراضات
آدرس کوتاه :