فرماندارميبد

حفظ روحيه بسيجي درشرايط فعلي يك تكليف است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه هماهنگي هفته بسيج ، بسيج را مايه افتخاروعزت وسربلندي نظام وملت بزرگ ايران دانست و پنجم آذر1358 سالروزتاسيس بسيج به فرمان بنيانگذارانقلاب اسلامي امام خميني رحمه الله عليه را گرامي داشت
فرماندارميبد

رجائي افزود : آنچه كه مايه اين همه افتخاروپيروزي وسرافرازي دردوره 8 سال دفاع مقدس ازسوي بسيجيان دلاورمرد صورت گرفت برگرفته ازراه سيد وسالارشهيدان ابا عبدالله الحسين (ع) بود

وي با اشاره به جنگ تمام عياراستكباربراي شكستن جبهه مقاومت تصريح كرد : حفظ فضا وروحيه  بسيجي دراين شرايط براي همه مسئولين ومردم يك تكليف است
فرماندارميبد با بيان اينكه جنگ تمام عياراستكبارازهيچ منطقي برخوردارنيست وحتي ازتوجيه هاي سازمانهاي بين المللي برخورداراست افزود : استكباربا استفاده ازظرفيت هاي نظامي وجنگ نرم درصدد به چالش كشيدن جبهه مقاومت است
رجائي تاكيد كرد : بايد همانند دوران 8 سال دفاع مقدس وبا  پيروي ازمنويات رهبري ، با بصيرت ، آگاهي و هوشمندانه عمل كنيم و درمقابل استكباركه به دنبال جدا كردن مردم ازبدنه نظام است دردفاع ازارزشهاي نظام وانقلاب و آرمانهاي الهي غفلت نكنيم
وي هفته بسيج را فرصتي براي آشنايي با حوادث تاريخ صدراسلام ، ا نقلاب اسلامي ، 8 سال دفاع مقدس و شرايط موجود بيان كرد وافزود: بايد با شناخت اين مسائل و تحليل درست ازاوضاع جهاني ، نقش موثري را دردفاع ازحق وعدالت واحيا ارزشهاي الهي ايفا كنيم
فرماندارميبد خاطرنشان كرد : ملت بزرگ ايران ازرهبري هاي مقام عظماي ولايت و دلاورمردي هاي بسيجيان دلاورمرد برخورداراست واين نبرد ناجوانمردانه كه ازسوي استكباربرجبهه مقاومت تحميل شده است به بهترين شكل پشت سرخواهد گذاشت
آدرس کوتاه :