گزارش تصویری (2)

حضور کارشناسان شورای جهانی صنایع دستی در میبد


ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی، برای بررسی و ارزیابی ثبت میبد به عنوان شهر جهانی زیلو وارد این شهر شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد،با توجه به اینکه پرونده ثبت جهانی زیلوی میبد در شورای جهانی یونسکو مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است،کارشناسان و ارزیابان در حال بررسی و کارشناسی این هنر زیبا و قدیمی هستند.


آدرس کوتاه :