حضور مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در مجموعه رباط شاه‌عباسی میبد


مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد به‌اتفاق مشاور بانوان فرماندار از کارگاه‌ ونمایشگاه های سفال و زیلو در مجموعه رباط شاه‌عباسی میبد بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "فاطمه دانش یزدی " مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد به‌اتفاق "کبری خواجه پور" مشاور فرماندار در امور بانوان از کارگاه‌ ونمایشگاه های صنایع‌دستی حوزه بانوان مجموعه رباط شاه‌عباسی میبد بازدید نمود.

بازدید از نمایشگاه زیلو و آشنایی با بافت این هنر صنعت از دیگر برنامه‌های بازدید مدیرکل در مجموعه شاه‌عباسی میبد بود.


آدرس کوتاه :