حضور بخشدار بفروئیه در مدرسه حکمت


بخشدار بفروئیه در روز بازگشایی مدارس، در دبیرستان حکمت شهر بفروئیه حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، خانم آقایی بخشدار بفروئیه در روز بازگشایی مدارس، در دبیرستان حکمت شهر بفروئیه حضور یافت.

بخشدار بفروئیه در این بازدید به اهمیت تعلیم و تربیت پرداخت و گفت: مدرسه اولین محیط تعلیم و تربیت است که دانش آموزان در کنار مربیان و با همکاری اولیا می‌توانند زمینه‌های خودسازی در خود رشد داده و برای فرود به جامعه انسانی آماده شوند.

آقایی در پایان بازدید در خصوص شیوع بیماری کرونا ویروس و لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی تأکید نمود و از کادر آموزشگاه برای رعایت و نظارت پروتکل ای بهداشتی تقدیر و تشکر کردند.


آدرس کوتاه :