معاون توسعه منابع انساني وبازرس انتخابات استان

حضوربا شكوه مردم همه مسائل را روشن خواهد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عباسعلي رضايي معاون توسعه منابع انساني استاندارو بازرس ستاد انتخابات استان دربازديد ازشعب اخذي راي ميبد حضورمردم را درپاي صندوق هاي راي چشمگيرتوصيف كرد
معاون توسعه منابع انساني وبازرس انتخابات استان

رضايي با اشاره به تدابيروتمهيدات انديشيده شده درشهرستان ميبد ازفرماندار ميبد قدرداني كرد وافزود : حضورپرشورمردم دراستان وشهرستان بسياربالاست و مردم با انتخاب نمايندگان اصلح ،شجاع ، مومن ، ولايت مدارو قانونمند ، مجلس خوبي را رقم خواهند زد

معاون توسعه منابع انساني استاندارتصريح كرد : حضورباشكوه مردم مانند همه انتخابات منجربه نقش برآب شدن همه توطئه ها و حيله هاي دشمنان خواهد شد ومشت محكمي بردهان ياوه گويان خواهد بود
عباسعلي رضايي گفت : حضورباشكوه مردم درپاي صندوق هاي راي همه اين مسائل را روشن خواهد كرد
آدرس کوتاه :