فرماندار ميبد :


وي خطاب به مسئولان و كاركنان كميته امداد گفت : حقيقا شما بايد به خودتان بباليد كه به كساني خدمت رساني مي كنيد كه به تمام معني هم نيازمند واقعي هستند و هم توان احقاق حقشان را ندارند و خوشبختانه سياستهاي رو به جلويي در مجموعه اهداف كميته امداد ديده مي شود و اين روند در چند سال گذشته به خوبي ادامه داشته .
فرماندار ميبد تصريح كرد : توانمند سازي افراد و خارج كردن آنها از نياز به ديگران موفقيتي به دست آورده كه برخي از اين عزيزان جزء افراد خير قرار گرفته اند و به ديگران كمك هم مي نمايند .
رئيس كميته امداد امام خميني (ره) در اين جلسه بيان داشت :   برنامه اصلي كميته امداد توانمند سازي افراد تحت پوشش است و شناسايي خيرين و كمك به نيازمندان همان منطقه  از جمله ديگر برنامه هاي است كه دنبال مي شود .  
وي افزود : در بخش ندوشن از كليه خانواده هايي كه تحت پوشش بودند بازديد انجام داده ايم ، اهداء سبد كالا و همچنين حواله ورزشي ، كمك به نيازمندان در حد 10 ميليون تومان جهت خريد وسايل سرمايش و گرمايش تقديم خانواده ها گرديد ، 150 ميليون تومان وام مشاغل به 50 خانوار پرداخت گرديد ، 90 مليون تومان وام اشتغال به 8 نفر از طرف بانك صادرات پرداخت گرديد و 10 مليون توان وام از طرف صندوق امداد به 21 نفر پرداخت گرديد .