حادثه دلخراش تصادف درميدان نمازميبد 3 نفر قرباني برجاي گذاشت

حادثه دلخراش تصادف درميدان نمازميبد 3 نفر قرباني برجاي گذاشت


درحادثه دلخراش تصادفي كه ساعت حدود 20:40 دقيقه شب درميدان نمازشهرستان ميبد رخ داد ؛ متاسفانه 3 نفرازسرنشينان سواري پيكان كه ميبدي هستند ؛ جان خود را ازدست دادند .
حادثه دلخراش تصادف درميدان نمازميبد 3 نفر قرباني برجاي گذاشت
اين تصادف كه بين يك دستگاه سواري پيكان، يك دستگاه كاميون و يك دستگاه تريلردرجاده سنتو و ميدان نماز رخ داد ؛ راهنمايي و رانندگي ميبد ، علت سانحه را انحراف به چپ سواري اعلام كرد .
دراين تصادف متاسفانه يك نفرزن حدود 25 ساله در دم جان خود را از دست داد و مرد و زن جوان ديگر كه سريعا به بيمارستان امام جعفرصادق (ع) ميبد انتقال يافته بودند به علت شدت ضربات وارده دربيمارستان جان سپردند .
آدرس کوتاه :