جوابيه وزير نيرو به تذكر يحيي زاده

جوابيه وزير نيرو به تذكر يحيي زاده


به دنبال تذكر نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي به وزير نيرو، مبني بر فرهنگ سازي مصرف آب و توجه بيشتر به خشكسالي و تبعات آن، سيد پرويز فتاح جوابيه خود را به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمود
جوابيه وزير نيرو به تذكر يحيي زاده
به دنبال تذكر نماينده مردم تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي به وزير نيرو، مبني بر فرهنگ سازي مصرف آب و توجه بيشتر به خشكسالي و تبعات آن، سيد پرويز فتاح جوابيه خود را به هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمود كه متن آن به شرح زير مي باشد:
هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام
عطف به نامه شماره 29962/12/د مورخ 19/5/87 منضم به تذكر حجت الاسلام جناب آقاي يحيي زاده فيروزآباد، نماينده محترم مردم شهرستان تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي مبني بر«ضرورت استفاده از روشهاي نوين در بهره گيري از منابع آب و فرهنگ سازي جهت صرفه جويي با توجه به خشكسالي ها» با قدرداني از توجه نماينده محترم به مشكلات مربوط به خشكسالي در سال جاري به استحضار مي رساند دغدغه نمايندگان، دغدغه وزارت نيرو نيز بوده و كليه مسوولين و كارشناسان اين وزارتخانه نهايت تلاش خود را براي كاهش مشكلات خشكسالي انجام مي دهند. خلاصه اي از اهم اقدامات مهم صورت گرفته جهت مقابله با شرايط خشكسالي به شرح زير مي باشد:
1- تغيير رويكرد مديريت عرضه به مديريت توأم عرضه و تقاضا كه منجر به صرفه جويي در مصرف آب به خصوص در بخش كشاورزي مي گردد.
2- انتقال آب بين حوزه اي در سالهاي اخير مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته است.
3- باروري ابرها كه در چند سال اخير به شدت مورد توجه و در دستور كار قرار اشته، اين امر ابتدا در منطقه يزد و اطراف آن پياده سازي گرديده بود ولي با حوادث خشكسالي اين پروژه با موفقيت در ماههاي خرداد و تير سال جاري در شمال كشور نيز اجرا گرديد.
4- استفاده از آبهاي غير متعارف در سطح كشور به خصوص براي مناطقي كه با كمبود آب مواجه مي باشند مانند استفاده از پساب براي مصارف كشت رو به توسعه است.
ضمنا همان گونه كه مستحضر هستيد، فرهنگ سازي امري زيربنايي و حياتي بوده كه عزم ملي مي طلبد و لازم است كليه ارگانهاي زيربط از جمله وزارت جهاد كشاورزي و صدا و سيما در اقدامي هماهنگ و ملي، وزارت نيرو را در اين جهت ياري دهند.
در خاتمه از بذل توجه نمايندگان محترم به امر كمبود آب و همراهي براي غلبه بر آن، تشكر و قدرداني مي نمايد.
آدرس کوتاه :