فرماندارميبد

جهاد كشاورزي به دنبال طرح هاي بزرگ و قابل ارائه به استان باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درنشست كارگروه توسعه بخش كشاورزي شهرستان ميبد با اشاره به جذب كامل اعتبارات توسعه بخش كشاورزي سال 90 گفت : جهاد كشاورزي بايد تلاش كند تهسيلات اختصاص يافته به طرح هاي اين بخش درجاي خود ومناسب هزينه شود
فرماندارميبد

رجائي با اشاره به سهم 2/8 ميليارد تومان اعتبارات توسعه بخش كشاورزي سال 90 گفت : براي جذب كامل و به موقع اعتبارات سال 91 هم جهاد كشاورزي بايد به دنبال طرح هاي بزرگ و قابل ارائه به استان باشد

دراين نشست علاوه بربحث وتبادل نظردرنحوه واگذاري اراضي به يك شركت تعاوني ، چند طرح مهم ارائه وبا كليات اين طرح ها موافقت شد
آدرس کوتاه :