جمعي ازمسئولين ميبد با حضوردردبيرستان دخترانه مجدزاده هفته سلامت را گرامي داشتند

جمعي ازمسئولين ميبد با حضوردردبيرستان دخترانه مجدزاده هفته سلامت را گرامي داشتند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،به مناسبت فراررسيد روزجهاني بهداشت ودرمان ، محمدرضا هدايي معاون فرماندار، رئيس آموزش وپرورش وجمعي ازمسئولين مركزوشكبه بهداشت ودرمان با حضوردردبيرستان دخترانه مجدزاده هفته سلامت را گرامي داشتند
جمعي ازمسئولين ميبد با حضوردردبيرستان دخترانه مجدزاده هفته سلامت را گرامي داشتند

هدايي معاون فرماندارميبد درجمع دانش آموزان با اشاره به جمعيت 14 هزارنفري دانش آموزي ميبد گفت : ازاين تعداد 9 هزاردانش آموزدرمقطع راهنمايي ودبيرستان قراردارند كه مي توانند پيام آوران مسائل بهداشتي خانواده ها باشند

وي همچنين ضمن تشكرازتوجه وتلاش مسئولان بهداشت ودرمان شهرستان درمراكزبهداشتي گفت : به حمد الله با تلاشهاي شبانه روزي مسئولين مراكزبهداشت ودرمان مشكلات ميبد دراين زمينه حل شده است
دكترانتظاري رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان ميبد هم شعارجهاني بهداشت ودرمان امسال " مقاومت داروهاي ضد ميكروبي ، يك تهديد جهاني" را به دانش آموزان گوشزد كرد و استفاده منطقي ازآنتي بيوتيك ها و دقت درزمان مصرف را به دانش آموزان توصيه كرد وافزود : بايد فرهنگ كمتراستفاده كردن ازآنتي بيوتيك ها را درخانواده ها ايجاد كنيم تا با استفاده خودسرانه ازاين داروها مقاومت بدن خود را پايين نياورند
آدرس کوتاه :