جمعي ازمسئولين شهرستان ميبد به قله كوههاي اشنيزصعود كردند

جمعي ازمسئولين شهرستان ميبد به قله كوههاي اشنيزصعود كردند


به مناسبت گرامي داشت هفته معلم، معاون فرماندارميبد ، رييس آموزش و پرورش ، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و40 تن ازكارمندان آموزش و پرورش وادارات ، برنامه كوهپيمايي كه با همكاري كانون بسيج فرهنگيان و پايگاه شهيد نامجوفر، آموزش و پرورش تدارك ديده شده بود به كوههاي اشنيزصعود كردند .
جمعي ازمسئولين شهرستان ميبد به قله كوههاي اشنيزصعود كردند
شركت كنند گان مسيراشنيزپايين به اشنيزبالا را به مدت يكساعت طي كردند و بعد ازصرف صبحانه درمحل اشنيزبالا به محل كارخود بازگشتند .
آدرس کوتاه :