جلسه هماهنگي مراسم دهه مبارک فجر


جلسه هماهنگي مراسم دهه مبارک فجر و راهپيمايي يوم الله 22 بهمن با حضور بخشدار ،شهردار ،شوراي شهر و ادارات بخش ندوشن در محل بخشداري ندوشن برگزار گرديد . بخشدار ندوشن ضمن تاکيد بر برگزاري باشکوه مراسم دهه مبارک فجر و راهپيمايي 22 بهمن ،آذين بندي ادارات و ...... ،بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات صحبت نمودند. دراين جلسه پروژه هاي قابل کلنگ زني وبرنامه هاي ادارات براي دهه مبارک فجر و 22 بهمن  جمع بندي گرديدند.

جلسه هماهنگي مراسم دهه مبارک فجر و راهپيمايي يوم الله 22 بهمن با حضور بخشدار ،شهردار ،شوراي شهر و ادارات بخش ندوشن در محل بخشداري ندوشن برگزار گرديد .

بخشدار ندوشن ضمن تاکيد بر برگزاري باشکوه مراسم دهه مبارک فجر و راهپيمايي 22 بهمن ،آذين بندي ادارات و ...... ،بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات صحبت نمودند.

دراين جلسه پروژه هاي قابل کلنگ زني وبرنامه هاي ادارات براي دهه مبارک فجر و 22 بهمن  جمع بندي گرديدند.


آدرس کوتاه :