جلسه كميته انطباق شهرستان ميبد به رياست فرماندار تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد : جلسه كميته انطباق شهرستان ميبد به رياست فرماندار تشكيل شد .


           در اين جلسه 8 صورتجلسه شوراي شهرهاي ميبد ( 4 مورد ) و ندوشن ( 2 مورد) و بفروئيه ( 2 مورد ) مشتمل بر 33 مصوبه شورا در مدتي قريب 4 ساعت مورد بررسي قرار گرفت و ضمن تأييد 29 مصوبه ، 4مورد از مصوبات مورد اعتراض قرار گرفت.
          ياد آور ميشود ، با توجه به تبديل بفروئيه به شهر و الحاق شهرندوشن به ميبد ، مصوبات اين دو شهر نيز به مجموع مصوبات ارجاعي به كميته انطباق فرمانداري اضافه گرديده است
گزارش عملكرد كميته انطباق فرمانداري ميبد تا پايان آذر ماه سال 1392
 
 

 

           1-1- تعداد جلسات تشكيل شده نه ماهه سال 1392 كميته انطباق:                      22

 

 

 

         2-1- تعداد صورتجلسات مورد بررسي شورا در كميته :                                          80

 

 

 

         3-1- تعداد كل مصوبات بررسي شده :                                                                     311

 

 

 

         4-1- تعداد مصوبات تصويب شده :                                                                         292

 

 

 

         5-1- تعداد مصوبات مورد اعتراض :                                                                          19

 

 
آدرس کوتاه :