جلسه شورای سلامت شهرستان میبد برگزار شد


جلسه شورای سلامت شهرستان میبد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد و اعضای جلسه در سالن اندیشه فرمانداری شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد در جلسه شورای سلامت گفت: اولین رکن جامعه سالم، سلامت جسم و روح افراد آن جامعه است.

علیرضا ابوالحسنی تأکید کرد: همه باید در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشت شهروندان تلاش کنیم.

ابوالحسنی جلب مشارکت شهروندان در جهت ارتقاء سلامت جامعه را مهم خواند و افزود: تأمین سلامت جسمی و روحی تک‌تک شهروندان از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید است که ما به‌عنوان نماینده دولت باید زیرساخت‌های آن را در جامعه فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: نهادینه کردن فرهنگ بهداشت و سلامت از برنامه‌های ماست که این امر کمک شایانی به متولیان امر بهداشت در شهرستان است.


آدرس کوتاه :