جلسه شورای آموزش و پرورش میبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درآخرين جلسه سال 90 شوراي آموزش وپرورش ميبد بارديگرصدرنشيني دانش آموزان شهرستان ميبد دركنكورسراسري سال 90 را تبريك گفت و ضمن قدرداني ازتلاشهاي مسئولين آموزش وپرورش برحفظ ومراقبت ازاين صدرنشيني تاكيد كرد

محمد رضا رجايي حفظ هويت ديني ملي وانقلابي ، تقويت اعتماد به نفس وخودباوري وآشنايي با پيام ايثاروشهادت وزهد وتقوا را ازمحورهاي مهم برشمرد وافزود : آموزش وپرورش بايد اين محورها را دردستوركارخود قراردهد چرا كه اگرنسل نوجوان وجوان ما با اين ارزشهاي ديني ملي وانقلابي آشنا شوند هرگزتحت تاثيرتهاجم فرهنگي دشمن قرارنمي گيرند

محمدرضا رجايي درادامه با اشاره به نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت : حضورحماسي وباشكوه مردم درانتخابات افكارپليد دشمنان و اپوزيسيون داخلي را كه درصدد به چالش كشاندن انتخابات بودند ناكام گذاشت
فرماندارميبد دربخش ديگرازسخنان خود پيشاپيش فرارسيدن سال نو را تبريك گفت وافزود : ستاد اسكان بخش مهم پذيرايي ازمهمانان نوروزي وتوريست ها درايام سال نو است وبايد با آمادگي هرچه بهتردرشهرستان خدمات مناسبي را براي مهمانان ارائه نمايند
سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد هم درابتداي اين جلسه گزارشي از عملكرد يك ماه اين اداره ارائه نمود
درپايان اين جلسه با اهداء لوح ازهمه اعضاي شوراي آموزش وپرورش ميبد قدرداني شد
آدرس کوتاه :