جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان میبد برگزار شد

جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان میبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان میبد ، فرماندارميبد درجلسه ستاد حوادث غيرمترقبه وخشكسالي شهرستان ميبد ، قرارگرفتن كشوردرخط زلزله و وقوع زلزله سنگين نظيرزلزله رودبارو بم را خاطرنشان كرد وافزود : متاسفانه دستگاههای دولتي و فردي دراجراي پروژه هاي عمراني دقت لازم ونظارت كافي به خرج نمي دهند
جلسه ستاد حوادث غيرمترقبه شهرستان میبد برگزار شد

رجايي گفت : عليرغم مشاهده زلزله هاي مخوف وهزاران پيامد منفي آن درجامعه بازهم ساخت وسازها بدون توجه به آيين نامه هاي عمراني صورت مي گيرد واين ضعف نظام مهندسي شهرستان است ونمي دانم كه نظام مهندسي شهرستان چه كارمي كند ؟

وي  پيشگيري را مهمترين عامل دركاهش هزينه هاي سنگين دربلاياي طبيعي دانست و تصريح كرد : بايد نظام مهندسي شهرستان دلسوزانه پروژه هاي عمراني شهرستان را نظارت كنند وبحث زلزله و بلاياي طبيعي را جديي بگيرند
وي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي را فرصت مناسبي براي اطلاع رساني وآگاهي شهروندان با پديده زلزله بيان كرد و افزود : به حمدلله هلال احمربا برگزاري مانورهاي زلزله درسطح ادارات فعاليت خوبي داشته است
دهقاني ازمديريت بحران استان هم دراين جلسه برپيگيري و تخصيص اعتبارات حوادث وخشكسالي وهماهنگي با مديران كل دراستان و نظارت برپروژه هاي عمراني ازلحاظ استاندارسازي توسط مهندسين عمران وگزارش ماهيانه به ستاد بحران شهرستان تاكيد كرد
دراين جلسه مسئولين ادارات برنامه هاي خود را درهفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي ارائه دادند
آدرس کوتاه :