جلسه رسيدگي به تخلفات انتخابات درميبد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، جلسه ارزيابي عملكرد كانديداهاي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به تخلفات با حضورفرماندارميبد و اعضاي هيئت اجرايي شهرستان درفرمانداري ميبد تشكيل شد

فرماندارميبد دراين جلسه گفت : متاسفانه علي رغم اينكه درجلسه حوزه تفت اهميت حضوردرست ، سالم وقانمند درتبليغات را به روساي نامزدها تاكيد كرده بوديم متاسفانه برخي ازآنها اين قوانين را رعايت نكرده ومرتكب تخلفاتي شدند كه شايسته آنها نبود

دراين جلسه عمكرد كانديداهاي مجلس درمدت زمان تبليغات درسطح شهربررسي و تصميمات لازم براي رسيدگي به تخلفات گرفته شد
محمدرضا رجايي درابتداي اين جلسه با اظهارخرسندي ازشرايط موجود دربحث انتخابات گفت : به حمدالله با تبليغات وسيع وگسترده نامزدهاي نهمين دوره انتخابات درسطح شهرو علائم وشواهد موجود نشان مي دهد كه ملت بزرگ ما درجمعه 12 اسفند ماه انتخابات حماسي و با حضورحداكثري وبي نظيررا رقم خواهند زد
رجايي افزود : ملت هوشيارما به خوبي آگاهند كه نظام اسلامي براي استحكام واستمراربه حضورآنها نيازمنداست وهرچه اين حضورحماسي وباشكوه وبا انتخاب اصلح توام باشد بخش زيادي ازمشكلات ما دربخش هاي مختلف حل خواهد شد و چرخه هاي پيشرفت درعرصه هاي مختلف تقويت خواهد شد
فرماندارميبد خاطرنشان كرد : انقلاب اسلامي به بركت امام ، شهدا و مقام معظم رهبري وهوشياري ملت بزرگ ايران علي رغم جنگ ، تحريم وشيطنت هاي استكباردرعرصه هاي مختلف علوم وفنون پيشرفته دنيا حرفي براي گفتن دارد
آدرس کوتاه :