جلسه بررسی مشکلات و مسائل شهری بفروئیه برگزار شد


دومین جلسه هفتگی بررسی مشکلات و مسائل شهری بفروئیه با حضور بخشدار، اعضای شورای شهر و نماینده شهرداری به میزبانی بخشداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، دومین جلسه هفتگی بررسی مشکلات و مسائل شهری بفروئیه با حضور بخشدار، اعضای شورای شهر و نماینده شهرداری به میزبانی بخشداری برگزار شد.

در این جلسه راجع به موضوعات و مسائل شهری از قبیل مسکن جوانان؛ تعمیر و بازسازی آسیاب آبی؛ برق‌رسانی و شن‌ریزی ورزشگاه بفروئیه و همچنین توسعه صنعت مو تابی بحث و تبادل‌نظر شد و مواردی برای اقدام و اجرا مصوب گردید.

 
آدرس کوتاه :