جلسه اي با حضور نانوايان شهرستان ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه به منظور بررسي كيفيت و چگونگي پخت نان در محل فرمانداري ميبد با حضور كارگر كارشناس فرمانداري ، حيدري نماينده و كارشناس آرد و نان اداره بازرگاني و چند نفر از نانوايان برگزار شد .


در اين جلسه پس از استماع صحبتهاي نانوايان مقرر گرديد موارد مطرح شده در جلسه جهت اطلاع اداره غله و خدمات  بازرگاني يزد ارسال گردد تا پس از بررسي لازم تصميماتي در اين زمينه گرفته شود . كيفيت آرد و و نوع گندم مصرفي براي آرد استان يزد  از جمله مواردي بود كه در اين جلسه مطرح گرديد .
آدرس کوتاه :