با حضور فرماندار :

جلسه انجمن كتابخانه هاي شهرستان ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه انجمن كتابخانه شهرستان ميبد با حضور رجائي فرماندار ميبد تشكيل شد .
با حضور فرماندار :


در اين جلسه كه براي اولين بار در محل كتابخانه مركزي شهرستان ميبد تشكيل مي شد در ابتدا رئيس نهاد كتابخانه عمومي خاطره اي از دوران اسارت خود بيان نمود . در ادامه مصوبات جلسه قبل مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
آسفالت كوچه جنب كتابخانه مركزي ، طرح كمك به نهاد كتابخانه عمومي شهرستان و ارسال پيامك از طريق دستگاههاي دولتي زيربط جهت اطلاع رساني افتتاح كتابخانه از جمله مصوبات اين جلسه بود . 
آدرس کوتاه :