در حمايت از كودكان مبتلا به بيماري خاص :

جشني با حضور فيتله ها در شهرستان ميبد برگزار مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد طي جلسه اي خواستار همكاري همه دستگاهها ي مرتبط جهت برگزاري مراسم جشني در حمايت از كودكان مبتلا به بيماري خاص در شهرستان ميبد شد .
در حمايت از كودكان مبتلا به بيماري خاص :


فلاح به نقش  NGO ها در اين برنامه ها اشاره داشت و افزود : انجمن هاي مردمي مي بايست در اين مراسم نقش فعال و پويايي داشته باشند .
در ادامه فلاح رئيس بهزيستي شهرستان ميبد در خصوص چگونگي شكل گيري اين برنامه توضيحاتي را ارائه نمود و سپس حاجي ده آبادي مسئول برگزاري مراسم نيز در خصوص نحوه اجرا و ميهمانان جلسه مطالبي را بيان داشت .
اين برنامه سه شنبه 29 بهمن ماه از ساعت 18 در محل سالن شهيد رجائي شهرستان ميبد و با حضور كودكان ميبد ،اشكذر ،اردكان و يزد و هنرنمائي  گروه هنري فيتيله ها  برگزار خواهد شد .
آدرس کوتاه :