جشنواره ماهي درميبد برگزارمي شود


سيد جلال عظيمي دخت مديرجهادكشاورزي ميبد ازبرگزاري جشنواره ماهي ، غذاي سلامتي درشهرستان ميبد خبرداد وافزود : جهادكشاورزي شهرستان ميبد درجهت فرهنگ سازي مصرف آبزيان وغذاهاي دريايي درراستاي حفظ سلامت جسمي با مشاركت مديريت امورشيلات وآبزيان استان ، جشنواره ماهي برگزارمي كند

مديرجهادكشاورزي ميبد با بيان اينكه حضوردرجشنواره براي عموم آزاد است افزود : اين جشنواره شنبه سوم تيرماه ساعت 17 درسالن آموزشگاههاي ميبد جنب فرمانداري برگزارمي شود

آدرس کوتاه :