اطلا‌عيه شماره(4) ستاد انتخابات كشور

ثبت‌نام كانديداهاي ‌انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان از اول دي‌ماه آغاز مي‌شود


ثبت‌نام از داوطلبان شركت در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري در استان‌هاي خراسان رضوي و كردستان از اول دي‌ماه آغاز خواهد شد.
اطلا‌عيه شماره(4) ستاد انتخابات كشور

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است:

بسم الله الرحمن الرحيم
اطلا‌عيه شماره(4) ستاد انتخابات كشور
به آگاهي مردم شريف ايران اسلامي مي رساند انتخابات سومين ميان دوره اي چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري در استانهاي خراسان رضوي و كردستان در روز جمعه مورخ 1390.12.12همزمان با انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد.
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصا يا به وسيله نماينده خود كه كتبا معرفي شده باشد، مي‌توانند از روز پنجشنبه مورخ  90.10.1 تا پايان وقت اداري روز  چهارشنبه   مورخ    90.10.7 جمعا به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه و با ارايه اصل شناسنامه عكس‌دار، چهار نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس4× 6ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.

آدرس کوتاه :