بخشدارمرکزی میبد:

توسعه کشت گلخانه‌ای و گیاهان دارویی نمونه بارز عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است


در راستای تغییر الگوی کشت کشاورزی و توسعه کشت گلخانه‌ای، بازدیدی از مزرعه دهقانی واقع در روستای مزرعه کلانتر توسط بخشدار مرکزی و رئیس جهاد و کشاورزی شهرستان میبد و کارشناسان مربوطه صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی میبد، طی ابن بازدید ضمن بررسی آب‌وخاک منطقه جهت کشت و احداث گلخانه‌ای، بخشدار مرکزی به پتانسیل بالای منطقه اشاره نمود و کشت گیاهان دارویی و توسعه کشت گلخانه‌ای را از اولویت‌های مجموعه بخشداری مرکزی و جهاد کشاورزی شهرستان در سطح روستاهای بخش مرکزی دانست و توسعه این موضوع را نمونه بارز عمل در عرصه جهاد کشاورزی مقاومتی عنوان نمود.

بخشدار مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌ها و پشتیبانی مدیریت جهاد کشاورزی و خانه ترویج جهاد کشاورزی رکن‌آباد در آموزش و ارائه نهال و تخصص‌های لازم به کشاورزان، پیگیری جهت توسعه زیرساخت‌های لازم اعم از گاز و برق را از برنامه‌های این بخشداری بیان نمود.

مهندس پور کوثری نیز ضمن تأکید بر حرکت در راستای کشت گلخانه‌ای و گیاهان کم آب خواه، از حمایت کامل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در این زمینه خبر داد و گفت: دولت نیز با توجه به‌صرفه اقتصادی و لزوم توجه به تغییر الگوی کشت، تمام توان خود را جهت اعطای تسهیلات و کارشناسی لازم ارائه می‌نماید.


آدرس کوتاه :