تقدیر فرماندارمیبد از تصمیم خانواده دهقانی


در حادثه‌ای که شنبه‌شب در بلوار مدرس به دو برادر میبدی رخ داد سرنوشت تلخی را به یکی از این جوانان رقم زد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندارمیبد با حضور در منزل خانواده دهقانی، مصیبت وارده را تسلیت و از آن‌ها دلجویی کرد و گفت: از دست دادن فرزند بسیار سخت و تلخ است و این تصمیم خانواده شما در اهداء اعضای فرزندتان قابل‌ستایش و تقدیر است.

علیرضا دهقانی 27 ساله که با موتورسیکلت دنبال وانت برادرش در خط سنتو ساعت حدود یک‌شب درحرکت بود با یک پراید از پشت مورد برخورد قرار و ضربه‌مغزی شد.

اما خانواده این جوان میبدی با اهداء کبد و کلیه‌های فرزند خود به نیازمندان برگ زرین دیگری در فرهنگ‌سازی این عمل انسان دوستانه درمیبد را رقم زدند.

 


آدرس کوتاه :