تقدیر از دختران میبدی


همزمان با دهه کرامت وگرامیداشت روز دختر با حضور فرماندارمیبد و جمعی از مسئولین در محل تاریخی آسیاب یخدان میبد از دختران برگزیده این شهرستان در مسابقات علمی و فرهنگی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، همزمان با دهه کرامت وگرامیداشت روز دختر با حضور فرماندارمیبد و جمعی از مسئولین در محل تاریخی آسیاب یخدان میبد از دختران برگزیده این شهرستان در مسابقات علمی و فرهنگی تقدیر شد.


آدرس کوتاه :