در جلسه شورای مسکن شهرستان تأکید شد؛

تسریع در جهت صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر


معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد در جلسه شورای مسکن شهرستان بر تسریع در جهت صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، با حضور " فرزین خادمی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد و جمعی از مسئولین جلسه شورای مسکن شهرستان در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.

فرزین خادمی در این جلسه که بابت مشکلات و مسائل مسکن مهر برگزارشده بود گفت: اداره راه و شهرسازی با همکاری شهرداری صورت‌مجلس تفکیکی از ثبت‌اسناد و نقشه برخط آماده نماید و نیز شهرداری صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر را تسریع نماید.

در این جلسه مقرر گردید، هیئت‌مدیره مسکن مهر با همکاری اداره راه و شهرسازی تسویه آماده‌سازی سندها را پیگیری نماید.

بررسی پیگیری حقوقی سه مورد باقیمانده اسکان توسط بانک مسکن و اعلام نتایج آن در جلسه بعدی شورای مسکن از مصوبات دیگر این جلسه بود.
آدرس کوتاه :