معاون فرماندار ميبد

تسريع در طرح تفضيلي شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه اي با حضور كارگر معاونت ميراث فرهنگي استان و هيات همراه ، فلاح معاون فرماندار ميبد ونمايندگان شهرداري و شوراي شهر در خصوص تسريع طرح تفضيلي شهرستان ميبد برگزار شد .
معاون فرماندار ميبد


فلاح معاون فرماندار ميبد : با بيان  اينكه طرح تفضيلي طولاني شده  و دچار مشكلات پايه اي است و در جهت ايجاد همگرايي در طرح نظرات ميراث فرهنگي و شهرداري به يكديگر نزديك شود ، و اينكه شهرستان ميبد  ارزش و افتخارش به باغ شهر بودنش است ، حفاظت از باغات ، حفاظت از بخشهاي تاريخي شهر ، ساماندهي معابر در بافت تاريخي ، همگرايي براي بازديد ميداني توسط كارشناسان ميراث فرهنگي و شهرداري به منظور آماده كردن مجموعه موارد همگرا شده براي مشاور  طرح تفضيلي را از جمله مواردي دانست  كه در اين جلسه به تصويب رسيد .
وي اضافه نمود در اين جلسه همچنين مقرر گرديد :  شهرداري تعداد معابر بافت تاريخي و شهر را معرفي نمايد و نقشه پيشنهادي در اين زمينه تهيه شود ، و در ادامه كارشناسان ميراث فرهنگي و شهرداري از محل بازديد و در نهايت به مشاور طرح تفضيلي براي ابلاغ نهايي ارائه گردد .
آدرس کوتاه :