معاون فرماندارميبد

تسريع دراجراي كارگاههاي مزاحم شهري دردستوركارفرمانداري وادارات ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، مهندس عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد درخصوص كارگاههاي مزاحم شهري گفت : حضوركارگاههاي مزاحم شهري درسطح شهريكي ازمعضلات مهمي است كه علاوه برمسائل ترافيكي ، سيما ومنظرشهري را نامطلوب كرده است
معاون فرماندارميبد

معاون فرماندارميبد افزود : براساس مصوبات شوراي ترافيك ،  اداره صنعت معدن وتجارت واصناف شهرستان موظف به پي گيري وراه اندازي شهرك كارگاههاي مزاحم شهري  هستند

مهندس فلاح گفت : عمليات اجرایی شهرك كارگاههاي مزاحم شهري به طور جدی شروع شده است و فرمانداري وادارات شهرستان تامين زيرساخت هاي آب ، برق وخدمات زيربنايي را دردستوركارخود قرارداده اند و  تا یک ماه آینده تامین خواهد شد
وي تاكيد كرد : كليه اصناف شامل اين مورد مي بايست نسبت به تامين زمين مذكوراقدام كنند درغيراين صورت ازسال آينده پروانه مذكوربا حمايت مديريت شهرستان تمديد نخواهد شد وبه مجتمع شهرك اصناف منتقل خواهند شد
شهرك كارگاههاي مزاحم شهري درزميني به مساحت 30 هكتاردرتقاطع ندوشن واقع شده است كه همه كارگاههايي كه به نوعي درنامطلوب بودن سيماي شهردخالت دارند نظيرتراشكاري ، صافكاري ، آلومنيوم ، كابينت سازي ، جوشكاري ، نقاشي ، نجاري وغيره را درخود جاي مي دهد ودرمرحله اول كارگاه هاي جوشكاري و صافكاري ونقاشي به اين شهرك انتقال داده خواهند شد
آدرس کوتاه :