تجلیل بخشداربفروئیه از رئیس و پایوران کلانتری


به مناسبت گرامی داشت هفته نیروی انتظامی،فخرالسادات آقایی بخشداربفروئیه با حضوردرکلانتری این شهر از زحمات رئیس و پایوران این کلانتری تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، بخشداربفروئیه،امنیت را اساس پویایی جامعه و فعالیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خواند و گفت:این امنیت تنها درسایه اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی حاصل می شود و باید از همه کسانی که شب و روز مقتدرانه در برقراری نظم و امنیت تلاش می کنند قدردانی کرد.


آدرس کوتاه :