تجلیل از کارگران درمیبد


نماینده منتخب مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی به مناسبت گرامی داشت روز جهانی کارگر، به همراه معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد با حضور در تعداد از واحدهای صنعتی و اهداء شاخه گل از کارگران واحدهای صنعتی تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، در این بازدید، تعدادی از کارگران به نمایندگی از طرف همه کارگران، مشکلات خود را در خصوص تصویب حقوق پایین کارگران در سال جاری، مسکن، احتساب سوابق شغلی سخت و زیان‌آور، افزایش بن کارگری و تأمین معیشت کارگران و تأمین امنیت شغلی و برداشته شدن قراردادهای موقت بیان کردند و میرمحمدی قول پی گیری داد.


آدرس کوتاه :