تبلیغات زودهنگام کاندیداها تخلف است


معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد و رئیس ستاد انتخابات شهرستان گفت: تبلیغات زودهنگام بعضی از کاندیداها تخلف است و نیازمند ساماندهی و اصلاح قانون انتخابات برای برخورد جدی با متخلفین است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، در نشستی با حضور «سید بهروزی موسوی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد و رئیس ستاد انتخابات شهرستان کمیته امنیت انتخابات شهرستان میبد تشکیل شد.

سید بهروز موسوی در این نشست گفت: کمیته امنیت انتخابات موظف است اخبار و رویدادهای امنیتی مربوط به انتخابات را رصد و به شورای تأمین استان و ستاد امنیت انتخابات کشور گزارش دهد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان میبد با تشریح وضعیت انتخابات این شهرستان گفت: تبلیغات زودهنگام بعضی از کاندیداها تخلف است و نیازمند ساماندهی و اصلاح قانون انتخابات برای برخورد جدی با متخلفین است.


آدرس کوتاه :