معاون فرماندار ميبد :

تا سه ماه آينده بخشي از كارگاههاي مزاحم شهري منتقل مي شوند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار ميبد در خصوص طرح استقرار كارگاههاي مزاحم شهري در محدوده جاده ميبد ، ندوشن بيان داشت : امور زير بنايي براي اين مجتمع آماده گرديده و عمليات انتقال آب و برق انجام شده و در آينده نزديك ترانس برق اين مجتمع نصب خواهد شد .
معاون فرماندار ميبد :عليرضا فلاح گفت : تا سه ماه آينده بخشي از جوشكاريهاي شهر با همكاري اداره برق ، اماكن عمومي ، تعزيرات و اصناف پيگيريهاي لازم صورت بگيرد تا با اولويت اين كارگاهها به مجتمع منتقل شوند .
فلاح افزود : از هر مدل از كارگاهها يك نمونه ساخته مي شود تا همه طبق آن كپي برداري نمايند .
در مرحله دوم كارگاههاي توليد تيرچه بلوك هست كه بايد در اين مجموعه مستقر شوند . و در مرحله بعد جمع آوري كارگاههاي ضايعاتي و زشت درون شهري است كه به مجامع امور صنفي واگذار گرديد تا نسبت به جابجايي پروانه و يا پلمپ اقدام نمايد  .
فلاح در زمينه فضاي در نظر گرفته شده گفت : نزديك به 30 هكتار زمين در نزديكي كمربند غربي براي اين امر اختصاص داده ايم  .
آدرس کوتاه :