بيش از 7 هكتار از اراضي شهرستان آزاد سازي شد .

بيش از 7 هكتار از اراضي شهرستان آزاد سازي شد .


به گزارش روابط عمومي منابع طبيعي شهرستان بعد از ظهر ديروز بيش از 7 هكتار از اراضي شهرستان واقع در محدوده بفروئيه كه به تصرف فرد حقيقي در آمده بود با پيگيريهاي مداوم از سوي واحد حقوقي اين اداره و مراجع قضايي منجر به صدور حكم قلع و قمع از تصرفات انجام شده گرديد كه در نهايت بعد از ظهر ديروز از طريق واحد اجراي احكام دادگستري ميبد و پاسگاه بفروئيه و منابع طبيعي اقدامات انجام شده در اراضي دولتي تخريب و اراضي به دولت بازگردانيده شد .
بيش از 7 هكتار از اراضي شهرستان آزاد سازي شد .

در پايان روابط عمومي منابع طبيعي شهرستان به معارضان اراضي دولتي هشدار داد از هرگونه دخل و تصرف در اين اراضي خودداري نمايند و در صورت انجام اين اعمال با واكنش شديد اين اداره و پيگيريهاي قضايي مواجه خواهند شد .

آدرس کوتاه :