به مناسبت هفته دولت جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد تشكيل شد

به مناسبت هفته دولت جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد، فرماندارمیبد درابتدای جسله شورای اداری شهرستان میبد ، سرشماری نفوس ومسکن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را ازمهمترین رویدادهای درپیشروی کشور بیان کرد
به مناسبت هفته دولت جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد تشكيل شد

رجایی با اشاره به نامگذاری سال 90 به سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری ، برهمدلی ، تعامل وهمکاری تمام مجموعه ها درتحقق جهاد اقتصادی ، بهره گیری حداکثری ازفرصت ها وظرفیت ها ، توجه به ارزشهای دینی وپرهیزازنگاه تک بعدی به مفهوم جهاد تاکید کرد

فرماندارمیبد درادامه با اشاره به منشورکاری سال 90 سال 50 وظیفه را بعنوان منشوربرای ادارات ودستگاههای شهرستان بیان کرد
1-       پی گیری اجرای دقیق قانون هدفمندسازی یارانه ها
2-       تلاش درارتقاء سطح بهره وری فعالیت های افتصادی
3-       پی گیری تصویب وراه اندازی منطقه ویژه اقتصادی
4-       کمک به فعال کردن بازاربورس شهرستان
5-       برنامه ریزی جهت احیای بافت های تاریخی با رویکرد احیا فرهنگ میراث گذشتگان
6-       برنامه ریزی راهبردی واجرای مناسب وبه موقع پروژه مسکن مهر
7-       برنامه ریزی جهت ارتقاء هدایت ونظارت برپروژه های عمرانی شهرستان
8-       تلاش درارتقاي کیفیت ساخت وسازها وپروژه های عمرانی
9-       برنامه ریزی وپی گیری جهت نیل به مدیریت هماهنگ ویکپارچه شهری درراستای ماده قانون برنامه پنجم
10-   ساماندهی وتسریع درروند توسعه عمرانی روستاها
11-   تلاش درجهت توسعه احداث مسکن مقاوم درروستاها
12-   انجام مطالعه طرح هادی روستاهای بالای بیست خانوارتوسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .
13-   اجرای پروژه های پیشگیرانه درخصوص حوادث غیرمترقبه  
14-    اصلاح نقاط حادثه خیز
15-   توجه ویژه وتقویت بخش حمل ونقل عمومی
16-   برنامه ریزی وتلاش جهت ارتقای سلامت اداری
17-   پی گیری اجرای سند سلامت وتوسعه عفاف وحجاب درجامعه
18-   ساماندهی وضعیت اتباع بیگانه
19-   آسیب شناسی فرهنگی ازمجموعه های آموزشی وفرهنگی به ویژه آموزش وپرورش وارائه راه حل اجرایی وابلاغ ونظارت برحسن اجرا
20-   برنامه ریزی وپی گیری افزایش بهره وری وضعیت دام وطیورشهرستان
21-   توسعه کشت وتنوع محصولات گلخانه ای ازقبیل گل وگیاه وقارچ
22-   توسعه وگسترش روش های نوین آبیاری
23-   اخذ سند مالکیت اراضی ها وموات دولتی با هدف حفظ وحراست ازاراضی ملی
24-   پی گیری جهت تکمیل مجتمع گردشگری بین راهی
25-   برگزاری نمایشگاه صنایع دستی وگردشگری
26-   ایجاد شهرک صنایع دستی
27-   تکمیل وراه اندازی پست 63 کیلووات برق
28- تقویت بنیاد فرهنگی ومعنوی دانشگاه درراستای تحقق رسالت انقلابی دانشگاه دردستیابی به آرمانهای انقلاب اسلامی ازطریق اجرایی نمودن مطالبات ومنویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی با ترویج روحیه عدالتخواهی وفرهنگ پرسشگری ، ایجاد کرسی های آزاد اندیشی – گسترش وتوسعه فرهنگ ومعنویت درمحیط های علمی وآموزشی
29-   توسعه تحصیلات تکمیلی وبویژه درمقاطع phd وکارشناسی ارشد
30-   توسعه واعتلا وگسترش معرفت وفعالیت های قرآنی
31-   تجهیزجایگاههای cng به سامانه هوشمندسوخت
32- توسعه پرداخت الكترونيكي وجه سوخت در جايگاههاي توزیع فراورده های نفتی در راستاي طرح دولت الکترونیک وحذف پول وکاهش نقدینگی درمراکزعرصه سوخت و گسترش استفاده ازابزارهای الکترونیکی
33-   ایجاد سامانه سنجش آلودگی هوا
34-   ساخت وتکمیل مخازن ذخیره آب
35-   تلاش درجهت کاهش نرخ رشد متوسط بروزمعلولیت
36-   کنترل رشد آسیب های اجتماعی وعوارض ناشی ازآن
37-   مناسب سازی اماکن عمومی وپارک ها
38-   احداث تقاطع کمربندی غربی وشرقی
39-   مدیریت وهدایت صحیح هیئت امناء مساجد وهیئت های مذهبی
40-   برنامه ریزی وساماندهی موقوفات شهرستان
41-   ساماندهی امامزاده های وبقاع متبرکه وتلاش درجهت تبدیل این مراکزبه قطب های معنوی وترویج ارزشهای دینی و انقلاب
42-   توجه بیشترازقبل درخصوص کنترل کانونها ومناطق حساس به فرسایش بادی
43-   دستیابی به زیرساختهای لازم ارتباطی واطلاعاتی ازطریق اجرای شبکه تجمیع
44-   تلاش درجهت تقویت روند تربیتی درآموزش وپرورش ازطریق شناخت خلاها ورفع آن
45-   گسترش مدارس قرآنی درسه مقطع
46-   تلاش بیشتردرخصوص فراهم آوردن امکانات لازم جهت خود اتکا نمودن افراد نیازمند وخانواده های تحت پوشش
47-   ترویج روحیه کاروتلاش و وجدان کاری دربین نیازمندان
48-   تلاش درتامین آموزش های فنی وحرفه ای وایجاد فرصت های شغلی مولد ومفید برای محرومین
49-   حمایت ازتشکیل تعاونی ها وایجاد اشتغال مولد همراه با توسعه سرمایه گذاری دربخش تعاون
50-   گسترش کمی وکیفی آموزش های فنی وحرفه ای .
 
آدرس کوتاه :