به مناسبت سال نو مسابقات آمادگي جسماني مردان آهنين درميبد برگزارشد

به مناسبت سال نو مسابقات آمادگي جسماني مردان آهنين درميبد برگزارشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،به مناسبت سال نو مسابقات آمادگي جسماني مردان آهنين با همكاري اميراحسان اسحاقيه فيروزآبادي ، مجموعه مذهبي ، فرهنگي ، ورزشي كوثرو فرماندهي پايگاه امام علي (ع) دردورده سني نوجوانان وجوانان در8 مرحله ، دواستقامت 800 متر، دو سرعت يكصد متر، دو چابكي رفت وبرگشت ، درازونشست با توپ ، پرتاب وزنه 10 كيلوگرم براي جوانان و5 كيلو براي نوجوانان ، حمل 4 كيسه شن 20 كيلوگرم براي جوانان و10 كيلوگرم براي نوجوانان درپارك بهاران ميبد برگزارشد
به مناسبت سال نو مسابقات آمادگي جسماني مردان آهنين درميبد برگزارشد

دراين مسابقات كه ازساعت 9 صبح تا 17 عصرادامه داشت ؛ 23 نفردررده سني جوانان و 15 نفردررده سني نوجوانان شركت داشتند

گفتني است : حميد رضا زمانيان ، ابوالفضل ميرزايي پورومعين ابوالحسني دررده سني نوجوانان به ترتيب مقام اول تا سوم را كسب كردند و محمدعلي فرخي ، علي آقايي ومحمدصادق مرورايدي هم دررده سني جوانان به ترتيب مقام اول تا سوم را بدست آوردند
درپايان اين مسابقات جوايزي به نفرات اول تا سوم همراه با مدال وحكم قهرماني اهداء شد و لوح تقديرهم به نفرات چهارم وپنجم به رسم يادبود اهداء شد
آدرس کوتاه :