به مناسبت سالگرد ورود امام رژه خودروهاي ادارات دولتي بخش ندوشن در شهر ندوشن برگزار گرديد.
آدرس کوتاه :