به انتظار چندین ساله مردم میبد پایان دهيد

به انتظار چندین ساله مردم میبد پایان دهيد


با توجه به اینکه وزير راه در بازدید دور قبلی خود از پروژه کمربندی میبد قول مساعد بهره برداری از کمربندی را درهفته دولت داده بود
به انتظار چندین ساله مردم میبد پایان دهيد
و این وعده محقق نگردید نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی طی تذکر جدّی به بهبهاني از وی خواست تا نسبت به تأمین اعتبار مورد نیازکمربندی اقدام کند و به انتظار چندین ساله مردم میبد پایان دهد ایشان از وزیر سوال نمود که اگر وزارت راه توان تآمین اعتبار کمربندی را ندارد چگونه قول تأمین اعتبار پروژه های جدید را می دهد .  
آدرس کوتاه :