معاون فرماندار :

بهره برداري از سيل بند غربي ميبد تا دو ماه ديگر


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح معاون فرماندار از مراحل پيشرفت پروژه بازديد نموده و اميداوري كرد مراحل تكميل آن ظرف دو ماه آينده تكميل و تا قبل از فصل بارش به بهره برداري برسد .
معاون فرماندار :


ساماندهي وضعيت فضاي اطراف جهت حفاظت از جاده  درين و تأمين خروجي مناسب جهت سيلابهاي موجدار منطقه براي چاه درين نيز در اين بازديد در دستور كار اداره راه و ترابري قرارگرفت .

اين پروژه با اعتباري بالغ بر هفت هزار ميليارد ريال و طي دو سال ساخته شده است .  

آدرس کوتاه :