هدايي بخشدار بفروئيه :

بفروئيه آينده روشني خواهد داشت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه اي به منظور تعامل با جوانان شهرستان با حضور هدايي بخشدار بفروئيه ، موسوي شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر بفروئيه با مجمع همگرايي جوانان ميبد برگزار شد .
هدايي بخشدار بفروئيه :


در اين جلسه كه در دانشكده علوم قرآني ميبد برگزار شد ابتدا هدايي بخشدار بفروئيه ضمن خوش آمدگويي به اعضاي مجمع و حاضرين سخناني را در رابطه با مسائل و مشكلات بخش ايراد نمودند و سپس به سئولات اعضاي مجمع همگرايي جوانان ميبد و  حاظران پاسخ گفتند .
در ادامه اين جلسه موسوي رئيس دانشگاه علوم قرآني ميبد در خصوص دانشكده مطالبي را بيان داشتند در ادامه مهندس غفوري شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر نيز به ايراد سخن پرداختند .
در پايان  اين جلسه هدايي بخشدار بفروئيه  به جمع بندي مطالب ارائه شده پرداختند و اظهار اميدواري نمودند كه با توجه به تازه تأسيس بودن بخشداري و شهرداري مشكلات زيادي پيش رو هست كه با صبر و شكيبايي حل خواهد شد
 وي آينده شهر بفروئيه را خوب ارزيابي نمود و بيان داشت : با توجه به تلاش مجدانه اعضاي شورا و شهرداري آينده روشني در پيش خواهيم داشت  .
آدرس کوتاه :