بخشدار مركزي ميبد

بر فعالیت بیشتر جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی تاكيد كرد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، بخشدار مرکزی میبد فعالیت بیشتر جهاد کشاورزی جهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی ،با توجه به وظایف کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ،را خواستار شد
بخشدار مركزي ميبد

محمد حسین قاسمی به همراه کارشناس ساخت و ساز شرکت تعاونی دهیاری ها از برخی ساخت وسازهای روستایی و نحوه این ساخت وساز ها اعم از مسکونی و کارگاهی بازدید و و از نزدیک مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند

پس از این بازدید بخشدار مرکزی میبد با حضور در شرکت تعاونی دهیاری ها به صورت اتفاقی چند پرورنده را مورد بررسی قرار داد
 در این جلسه محمد حسین قاسمی بر برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی تاکید کرد و اظهار داشت : امید داریم تا جهاد کشاورزی فعالیت خود را در جهت جلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی با توجه به وظایف کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را بیشتر کند
وی اخذ مجوز برای ساخت وساز به منظور جلوگیری از تخلفات را خواستار شد و  گفت : نحوه محاسبه ، اخذ عوارض و روند صدور مجوزهای مربوطه در امور ساخت وساز روستایی به گونه ای باشد که مالکین قبل از ساخت وساز ترغیب به دریافت مجوز شوند و این امر باعث می شود تا تخلفات کم شده و چهره و بافت روستا ناهمگون نشود و زمینه را برای خدمات رسانی مطلوب فراهم گردد
در ادامه این جلسه مهدی خاکزار مسئول ساخت وسازشرکت تعاونی دهیاری های میبد نیز برخی مشکلات در راه اجرای قانون را متذکر شد و روند تشکیل کمیسیون ماده 99 در بررسی تخلفات و احکام آن اعم از عوارض و توقف عملیات ساخت وساز غیر مجاز را خوب ارزیابی کرد
گفتنی است در این جلسه موضوعاتی مانند عوارض سطح روستا ، ساخت وساز و ضریب تعدیل دهستان های بفروئیه و شهدا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای مناسب ارائه گردید
آدرس کوتاه :