برگزاری نشست طرح توجیهی پرورش بوقلمون در روستاهای میبد


در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان با حضور معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار موضوع پرورش بوقلمون در روستاهای میبد موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، با حضور"فرزین خادمی" معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دهیاران روستاهای شهرستان نشست اقتصاد مقاومتی با موضوع پرورش بوقلمون در روستاهای میبد برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار گفت: در این نشست هزینه‌ها و سود ناشی از راه‌اندازی واحدهای پرورش بوقلمون نژاد برنزی در روستاها برای ایجاد درآمد پایدار روستایی مطرح شد.

در این نشست مقرر شد چند واحد در روستاها برای پرورش 200 قطعه‌ای بوقلمون به‌صورت پایلوت انتخاب و راه‌اندازی شود تا در صورت جواب دهی، این طرح باهدف ایجاد درآمد روستایی و در راستای اقتصاد مقاومتی در سطح شهرستان و بیشتر در روستاها اجرا شود.

این نشست پیرو جلسه اقتصاد مقاومتی استان که شرکت پرورش ماکیان اقدام به تهیه طرح پرورش بوقلمون با ظرفیت 200 تا 500 قطعه در مرغداری‌های روستایی کرده بود در سالن اندیشه فرمانداری برگزار شد.


آدرس کوتاه :