برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3بانوان در میبد


معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار میبدبه همراه رئیس اداره ورزش و جوانان با حضور در مجموعه ورزشی شهید چمران در روند برگزاری دوره مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3بانوان قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «علیرضا ابوالحسنی» معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار میبد به همراه «محمدرضا زارع» رئیس اداره ورزش و جوانان با حضور درپایان این دوره با اشاره به ظرفیت های ورزش بانوان و انگیزه بانوان این شهرستان در حضور درمیدان های ورزشی گفت:زیرساخت های مناسبی برای حضور بانوان درورزش درمیبد وجود دارد که باید از این ظرفیت ها استفاده کرد.

وی با اهداء هدایایی از مربی این دوره قدردانی کرد.

این دوره که به مدت 6 روز برگزار شد؛35 نفرازبانوان شهرستان شرکت کردند تا گواهی مربیگری دراین رشته را کسب کنند.


آدرس کوتاه :