برگزاری جلسه شورای اداری استان در شهرستانها

برگزاری جلسه شورای اداری استان در شهرستانها


با توجه به نتایج مثبت سفرهای استانی ریاست جمهوری استانداران موظف به سفرهای درون استانی شدند
برگزاری جلسه شورای اداری استان در شهرستانها

وزیر کشور در بخشنامه ای به استانداران، خواستار برگزاری جلسات شورای اداری استان در شهرستان ها و شوراهای اداری شهرستان ها در مراکز بخش ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در بخشنامه ای که امروز شنبه خطاب به استانداران صادر کرد، با اشاره به نتایج مثبت و اثر بخش سفرهای استانی ریاست جمهوری و هیأت دولت و تشکیل جلسات هیأت وزیران در مراکز استان ها، از استانداران خواست به گونه ای برنامه ریزی نمایند که به تناوب و به طور منظم جلسات شورای اداری استان، در شهرستان ها و شوراهای اداری شهرستان ها، در مراکز بخش ها تشکیل گردد.

دراین بخشنامه آمده است این حرکت در راستای تأسی ازحرکت سازنده رئیس جمهور و هیأت دولت و به منظور آشنایی هرچه بیشتر مسؤولان و عوامل اجرایی با مشکلات مردم انجام می شود.

آدرس کوتاه :